Šindle

Drevený šindeľ

Drevený šindeľ zaviedli na naše územie nemeckí kolonisti, ktorí využívali dostatok dreva v našich horách. Takmer všetky strechy obydlí a stavieb bežných ľudí boli pokryté dreveným šindľom. Táto krytina bola predurčená na masové použitie, pretože surovina bola dostupná a spracovanie bolo možné takmer v každej horskej obci, pre vlastné potreby.
Drevený šindeľ sa v súčasnej dobe vracia opäť do povedomia pri pokrývaní drevostavieb, zrubov a rekonštrukcii historických budov. Drevený šindeľ sa vyrába z ihličnatých stromov -smrek, jedľa a smrekovec opadavý.

Typy dreveného šindľa:

  • štiepaný - tento šindeľ je vyrábaný štiepaním klátov po dĺžke podľa potrebnej dĺžky šindľa. Ide o pomerne veľmi náročnú prácu. Nenarušenosť vlákien pri štiepaní zabezpečuje minimálne prenikanie vlhkosti a zrážkovej vody do šindľa. Čo sa týka kvality je štiepaný šindeľ najkvalitnejší a má najdlhšiu životnosť.
  • rezaný - rezaný šindeľ je z hľadiska rozmerov presný. Pri rezaní sa však naruší jeho povrchová štruktúra a tým je jeho kvalita menšia. Veľmi dôležité je, aby rezaný šindeľ bol rezaný po vláknach.
  • hobľovaný - postup výroby je presne ten istý ako pri rezanom šindli s tým rozdielom, že sa hobľuje.