Drevo

Drevo je vláknitá organická látka, vytvorená v stromoch a kríkoch, v ich kmeňoch, konároch a koreňoch. Stromy a kríky nazývame drevinami. Chemicky sa drevo skladá asi zo 49% celulózy, 24% hemicelulózy, 24% lignínu a asi 2-3% živíc, tukov, trieslovín a ďalších látok.
Strom alebo krík potrebujú pre svoj vývoj priaznivé prostredie, čiže vhodnú pôdu, dostatočné množstvo vody, slnečné svetlo, teplo a vzduch. Koreňmi nasáva vodu aj s nerastnými soľami, ktoré sú rozpustné vo vode. Uhlík prijíma vo forme oxidu uhličitého zo vzduchu v prítomnosti svetla. Z uhlíka a vody sa potom pôsobením slnečnej energie a listovej zelene vytvárajú škroby a cukry.
Z technického hľadiska je dôležitý rast drevín, a to najmä pri stromoch. Z hľadiska využitia dreva sa každý strom skladá z troch častí: z koreňov, konárov a kmeňa. Najdôležitejšia je stredná časť stromu – kmeň. Tieto vlastnosti sú kritériom na triedenie a oceňovanie dreva. Najlepšie sa hodnotí drevo vysokých, priamych, valcovitých, hrubých, čistých a rovnovláknitých kmeňov. Úžitková dĺžka kmeňa sa ráta od päty až po prvý silný konár.

Technické vlastnosti dreva

Technické vlastnosti dreva sú predmetom činnosti, pri ktorej pozorujem, ako sa líši jeden druh dreva od druhého. Podľa kvalitatívnych rozdielov triedime nielen druhy drevín, ale aj rovnaký druh dreva. V celej širokej lesníckej, drevárskej a staviteľskej činnosti sledujeme v dreve tieto technické vlastnosti: pevnosť, tvrdosť, štiepateľnosť, pružnosť, kresbu, farbu, lesk, vôňu, hustotu atď.
Drevo je výborný konštrukčný materiál, je ľahko opracovateľné a jeho malá objemová hmotnosť uľahčuje montáž prvkov a dielov konštrukcie. Vyniká pevnosťou v tlaku a v ohybe. Medzi dobre štiepateľné drevá rátame jedľu, ale aj smrek.

Vodivosť tepla

Drevo len pomaly a málo prijíma a odovzdáva teplo a chlad. Zle vedie teplo; má veľa pórov. Redšie drevá majú lepšie izolačné vlastnosti ako husté drevá. Drevo dobre izoluje pred zimou a aj preto bolo v minulosti vyhľadávané ako stavebný materiál.

Smrek je najpoužívanejšou drevinou v stavebníctve. Uplatňuje sa pri stavbe konštrukcií krovov, pri monolitických betónových stavbách, na vnútorné okná a niekedy aj na dlážky, stropy, zárubne dverí. Pri poľnohospodárskych stavbách používame smrekovú tyčovinu na ľahké konštrukcie objektov pre hospodárske zvieratá. Okrem stavebníctva sa využíva aj pri výrobe nábytku a debien.
Borovica je našou druhou najrozšírenejšou surovinou. V stavebníctve používame borovicu na výrobu vonkajších okien a dverí, je vhodná aj na stavbu zrubov.
Jedľa u nás netvorí súvislé monokultúry, ale je súčasťou zmiešaných ihličnatých a listnatých lesov. Jedľové drevo sa dobre štiepa, je pružné, menej pevné a trvanlivé; pod vodou je trvanlivejšie ako smrek. Jedľové drevo používame väčšinou na pilóty, pri regulovaní lesných bystrín. Kedysi sa používalo pri stavbe mlynov a hatí. V stavebníctve sa môže používať podobne ako smrek. Nie je vhodné na stolársku výrobu, pretože sa nedá čisto opracovať.
Smrekovec (červený smrek) je polotvrdá drevina. Je to jediný ihličnatý strom, ktorý na jeseň opadáva.